C/ Major, 16 - 07740 Es Mercadal - Tf/ 971 37 50 02 - Fax: 971 37 55 76   
     

       
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LOGO
     

Creu Roja - Activitats

La Creu Roja Mercadal intenta créixer i adaptar-se a les necessitats del municipi per poder estar cada dia més a prop de les persones.

Actualment actuem en aquestes àrees:

 

  •  Intervenció social:

- Persones majors: ajuda a domicili básica (duim el dinar al domicili), ajuda a domicili complementària (ajudem davant problemes de movilitat, traslladant la persona en vehicle o a peu, acompanyant, o fent petites gestions), xarxa social (visites a domicili per a persones que es troben soles, així com tallers varis perquè es trobin amb més persones majors a l'assemblea. Moltes propostes i horaris, atenció a persones amb funcions cognitives deteriorades, informació i capacitació a persones cuidadores no professionals, promoció de l'envelliment saludable (preses de tensió i pes setmanals, rutes saludables i altres propostes per tenir cura activament de la pròpia salut), atenció a persones en procés d'envelliment (propostes tipus tallers per a persones que encara no són majors o no tenen problemàtiques associades a l'edat però que volen preparar-se per la vellesa, relacionar-se, aprendre, etc), teleassistència domiciliària amb custodia de Claus, localitzador de persones (per a persones amb funcions cognitives deteriorades que encara viuen a casa), teleassistència mòbil.

- Persones amb discapacitat: transport de vehicles adaptats, oci i temps lliure, productes de recolzament (cadires de rodes, caminador,...)

- Persones en vulnerabiltat social: donació d'aliments i altres productes de primera necessitat com productes d'higiene personal o de la llar.

 

  • Joventut: promoció de l'èxit escolar en fiets i fietes en dificultat social (classes de reforç escolar, sortides culturals, etc), entrega de joguets en època nadalenca, campanyes vàries (violència de gènere, coeducació, presa de decicions i consum drogues, VIH-SIDA, assetjament escolar, etc.)

 

  • Salut: aquesta àrea és transversal a totes les altres, però també es fan algunes campanyes especifiques de salut.

 

  • Socors i emergències: serveis preventius en esdeveniments amb risc. Suport en situacions d'emergència com incendis, recerques, etc. Tant terrestres com marítims. Aquesta área es gestiona a nivell insular, encara que els recusos humans i materials estan distribuits per tota l'illa per una millor resposta en cas d'emergència. Es Mercadal alberga una ambulancia.

 

  • Medi ambient: Creu Roja promou les campanyes de medi ambient ja que considera que és primordial per poder tenir una bona qualitat de vida.

 

  • Cooperació internacional: l'assemblea local de Creu Roja Mercadal és petita i la seva actuació és municipal, també es fa alguna aportació de cooperació internacional cada any, normalment a nivell de sensibilització.


Tot això gràcies a aportacions dels socis i sòcies, Ajuntament i donacions particulars. També a totes els nostres voluntaris i voluntàries que fan que les activitats es puguin dur a terme.

Els nostres principis fonamentals: humanitat, imparcialitat, neutralitat, independència, caràcter voluntari, unitat, universalitat.

 

 
C/ Major, 16 - 07740 Es Mercadal
Tf/ 971 37 50 02 - Fax: 971 37 55 76
general@esmercadal.es

       
Avís Legal  |  Accessibilitat  |  XHTML 1.0  |  CSS 2.1  |  RSS
Ajuntament de Ferreries