C/ Major, 16 - 07740 Es Mercadal - Tf/ 971 37 50 02 - Fax: 971 37 55 76   
     

       
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
LOGO
 

Licitació

TítolData InicialData FinalDies
Execució de les obres necessàries per portar a terme l’adequació de serveis i pavimentació del Carrer Doctor Llansó des Mercadal. 26-11-201916-12-2019Fora de termini
«Servei de col·laboració en la gestió municipal d'ingressos de l'Ajuntament des Mercadal» 14-11-201909-12-2019Fora de termini
Contracte mixt d’obres i subministrament del Projecte d’execució per la millora de serveis c. Verge del Toro (Es Mercadal) 08-11-201928-11-2019Fora de termini
Execució de les obres necessàries per a la millora de serveis i pavimentació de la urb. Platges de Fornells (TM Es Mercadal), bàsicament la finalització de la renovació de l’enllumenat públic i de la xarxa de proveïment d’aigua, així com un petit tram de drenatge d'aigües pluvials. A més, es projecta l'adequació d’una zona de jocs infantils. 22-10-201911-11-2019Fora de termini
És objecte del present procediment l'arrendament per part de l'Ajuntament des Mercadal, mitjançant concurs públic obert, d'un local per destinar-lo a oficines administratives, serveis municipals i altres activitats anàlogues. 10-10-201928-10-2019Fora de termini
Execució de les actuacions contingudes al "Projecte bàsic i executiu d'una miniestació d'autobusos a Mercadal, de març de 2017, redactat per l'arquitecte Joan J. Gomila". 10-09-201925-09-2019Fora de termini
Prestació del servei de neteja de diversos edificis d'ús municipal 09-09-201924-09-2019Fora de termini
Prestació del servei de recollida d’animals abandonats, vagabunds o extraviats, la seva retirada i transport als centres d’acollida d’animals de Maó i Ciutadella, de conformitat amb l’establert al present plec de clàusules administratives particulars i al plec de prescripcions tècniques 07-08-201921-08-2019Fora de termini
Licitació de les obres necessàries per a la «Rehabilitació de l’obra de fàbrica existent sobre el torrent del Camí del Cap de Cavalleria, PK 4, del terme municipal des Mercadal», d’acord amb la normativa vigent. 29-07-201918-08-2019Fora de termini
Contracte d'obra pel cobriment i climatització de la piscina municipal des Mercadal 22-05-201911-06-2019Fora de termini
123456789

Edictes pendents de publicació C/ Major, 16 - 07740 Es Mercadal
Tf/ 971 37 50 02 - Fax: 971 37 55 76
general@esmercadal.es

       
Avís Legal  |  Accessibilitat  |  XHTML 1.0  |  CSS 2.1  |  RSS
Ajuntament de Ferreries