C/ Major, 16 - 07740 Es Mercadal - Tf/ 971 37 50 02 - Fax: 971 37 55 76   
     

       
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LOGO

Gestions i serveis

Comunicació de transmissió o canvi de titular d'activitat permanent

Objecte del Tràmit: Transmissió o canvi de titular d'una activitat permanent.
Àmbit de responsabilitat: Urbanisme ( 971.37.50.02 )
Qui ho pot demanar: Tothom ( persona física o jurídica ) que vulgui portar a terme la transmissió o el canvi del titular d'una activitat permanent.
Requisits a complir: Que el local disposi de llicència d'obertura i funcionament, o document acreditatiu de la presentació de la corresponent declaració responsable d'inici i exercici de l'activitat a transmetre o canviar el titular.
Documentació a presentar: - Instància per a la comunicació de transmissió o per al canvi de titular de l'activitat.
- Escriptura de constitució de la societat, quan el sol·licitant sigui una persona jurídica.
- Fotocòpia del DNI o equivalent de la persona declarant.
- Autorització o documentació acreditativa de la representació, si escau.
- Document acreditatiu de que el nou titular està donat d'alta de l'IAE al local de referència.
- Justificant de pagament de les taxes municipals.

COMUNICACIÓ TRANSMISSIÓ ACTIVITAT
- Comunicació de transmissió de l’activitat, signada per ambdues persones, indicant les dades de la nova persona titular i de l’antiga, i les de l’activitat.

COMUNICACIÓ CANVI TITULAR ACTIVITAT
- Declaració responsable de canvi de titular, signada pel nou titular.
- Acreditació que es disposa de l’ús i el gaudi de l’establiment on es desenvolupa l’activitat.
- Certificat tècnic, subscrit per tècnic o tècnica competent, que acrediti que es mantenen les condicions de la llicència d’obertura i funcionament o la declaració responsable d’inici d’activitat.

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: Ronda de s'Estància, 23 - Es Mercadal
Per telèfon (només informació): 971.37.53.25 ( Recaudació )
Per correu:
Per FAX (només informació): 971.37.53.26 ( Recaudació )
Correu electrònic:
Altres:
Plana web:
Gestió que ha de fer el ciutadà:
Terminis de ciutadà:
Terminis de l'administració:
Tarifes aplicables: Ordenança fiscal que regula la taxa d'activitats.
Resposta al ciutadà:
Marc Legal: - Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les Illes Balears
Sentit del Silenci Administratiu:
Observacions:
 


Documents Relacionats:


C/ Major, 16 - 07740 Es Mercadal
Tf/ 971 37 50 02 - Fax: 971 37 55 76
general@esmercadal.es

       
Avís Legal  |  Accessibilitat  |  XHTML 1.0  |  CSS 2.1  |  RSS
Ajuntament de Ferreries