C/ Major, 16 - 07740 Es Mercadal - Tf/ 971 37 50 02 - Fax: 971 37 55 76   
     

       
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LOGO

Gestions i serveis

Mercats ambulants des Mercadal

Objecte del Tràmit: Tramitar les sol·licituds pels Mercats ambulants des Mercadal
Àmbit de responsabilitat: Servei de recaptació
Qui ho pot demanar: Ciutadans interessats en els Mercats ambulants
Requisits a complir: - Estar donat d'alta en la Seguretat Social (en el règim que pertoqui) i no tenir endarrerit el pagament de les cotitzacions.
- Alta de l'impost d'activitats econòmiques, en cas de subjecció o certificat d'Hisenda d'estar d'alta.
- Haver satisfet el preu públic, vigent segons cada moment, per ocupació de via pública.
- Justificació de pagament de l'assegurança de responsabilitat civil.
- En cas de venda d'aliments, s'ha d'afegir als anteriors punts el carnet de manipulador d'aliments i el registre sanitari.

Documentació a presentar: - Fotocòpia del NIF, si és persona física; o documentació que justifiqui la seva condició i la seva representació legal, en cas de persones jurídiques o cooperatives.
- Declaració responsable en què es declara que es compleixen tots els requisits.
- Estar donat d'alta en la Seguretat Social (en el règim que pertoqui) i no tenir endarrerit el pagament de les cotitzacions.
- Alta de l'impost d'activitats econòmiques, en cas de subjecció o certificat d'Hisenda d'estar d'alta.
- Relació del personal que ha d’atendre la comercialització o l’administració del lloc de venda, amb la corresponent documentació d'estar donats d'alta.
- Justificació de la naturalesa de les activitats comercials a realitzar, amb l'expressió de l'origen de les mercaderies en el cas de productes manufacturats.
- Justificació de pagament de l'assegurança de responsabilitat civil.
- Haver satisfet el preu públic, vigent segons cada moment, per ocupació de via pública.
- En cas de venda d'aliments, s'ha d'afegir als anteriors punts el carnet de manipulador d'aliments i el registre sanitari.

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: (persones físiques): Cases consistorials o Oficina de recaptació
Per telèfon (només informació): (només informació): 971375325
Per correu: (persones físiques): c/ Major, 16 07740 Es Mercadal
Per FAX (només informació): (només informació): 971375326
Correu electrònic: (només informació): regestrilmer@compusoft.es
Altres:
Plana web: (només informació) www.esmercadal.es
Gestió que ha de fer el ciutadà:
Terminis de ciutadà:
Terminis de l'administració:
Tarifes aplicables: Preu públic vigent d'ocupació de via pública
Resposta al ciutadà:
Marc Legal: Ordenança de venda ambulant
Sentit del Silenci Administratiu:
Observacions:
 

Edictes relacionats:
Documents Relacionats:


C/ Major, 16 - 07740 Es Mercadal
Tf/ 971 37 50 02 - Fax: 971 37 55 76
general@esmercadal.es

       
Avís Legal  |  Accessibilitat  |  XHTML 1.0  |  CSS 2.1  |  RSS
Ajuntament de Ferreries